ObbekjerFondens historie

Ribe Jenstøberi blev stiftet den 18. april 1848 af apoteker Frederik Von Stöcken.

Efter hans død i 1868 meldte Rasmus Marius Jacobsen Obbekjer sig 1871 som køber.

Han overtog jernstøberiet med lager, inventar maskiner og materialebeholdning for den nette sum, af 16.000 Rdl. Marius Obbekjer drev jernstøberiet frem til 1905, men stadig på et relativt lavt niveau.

Sønnen Hans Peter Ingerslev Obbekjer, der var uddannet Ingeniør overtog Ribe jernstøberi formaliseret ved skøde af 8. august 1905. Hans Obbekjer var den første leder af jernstøberiet med en egentlig professionel baggrund.

Den 28. november 1918 blev aktieselskabet Ribe Jernstøberi stiftet med en aktiekapital på kr. 200.000.

Virksomheden udviklede sig og voksede gennem årene. Produkterne gik fra støbejernsovne til støbejernsradiatorer. Sideløbende startede man Dansk Rørindustri i 1935, hvor man producerede støbte afløbsrør. Det blev ligeledes en stor succes med en markedsandel på 50% i slutning af 30’erne.

I 1954 mistede Hans Obbekjer sin hustru Else Marie Obbekjer. Han følte at tiden var inde til lægge styringen af virksomheden i yngre hænder. Ved rekonstruktionen af ledelsen indtrådte datteren Marie Obbekjer i bestyrelsen og der blev ansat en direktør med eneprokura (Vagn Rahbek).

Før sin død i 1956 havde Hans Obbekjer yderligere sikret virksomhedens eksistens gennem oprettelse af en fond. Fonden sigtede på at sikre Ribe Jernstøberis fremtid i en samfundsgavnlig rolle. Det provenu, der genstod efter nødvendige investeringer og henlæggelser skulle anvendes ”til almenvelgørende og andet almennyttig formål, fortrinsvis til de to virksomheder, disses medarbejdere og Ribe by, alt efter fondsbestyrelsens nærmere skøn i hvert enkelt tilfælde”. I Hans Obbekjers ånd prioriterede fundatsen også bygning af boliger for veltjente medarbejdere og den skulle yde tilskud til uddannelsessøgende børn af fabrikkens medarbejdere.

Fondens største enkeltdonation gennem tiden har været en CT-scanner til Esbjerg Centralsygehus i 2003. Fonden har som det seneste bl.a. ydet tilskud til Martha ('Sønderhobåden'), der fra 2018 med udgangspunkt i Ribe, vil sejle i Vadehavet.

Datteren Marie Obbekjer døde 1997.

ObbekjerFondens egenkapital var frem til 2003 på mere end kr. 200 mio., men store underskud i Star Pipe (det tidligere Dansk Rørindustri) og i Ribe Jernindustri efter at selskabet i 2004 overtog Hudevad Radiatorfabrik gjorde at Fonden så sig nødsaget til at sælge aktiviteterne i Star Pipe til Logstor i 2009. For at give Ribe Jernindustri den nødvendige økonomiske indsprøjtning blev virksomheden frasolgt til Industriel Udvikling i 2011. Herefter ville Fonden samle kræfter og få afviklet resterne af Star Pipe, som nu var Fonden eneste datterselskab.

Fondens primære aktivitet pt. er udlejning af 132 ældreboliger i 2 parker i Ribe (Obbekærparken og Bøge Alle)

Martha efter renovering bydes velkommen til Ribe 22.7.2018

  • Marius Obbekjer 1833-1907

  • Hans Obbekjer 1880-1956

  • Marie Obbekjer 1913-1997